Program

Mandag 10. februar

Program i Konferansesalen

Organisering, samarbeid og pasientsikkerhet i
akuttmottakene

08:30 – 09:30

Registrering


09:30 – 10:00

Velkommen til AMM konferansen
– Eivind Hansen


10:00 – 10:45

AMM – åpningsforelesning
– Maaret Castrèn


10:45 – 11:15

Pasientsikkerhet i Akuttmottak før og nå
– Pål Iden


11:15 – 11:45

Pause


11:45 – 12:15

Risikoreduserende tiltak i Akuttmottak på Haukeland
– Anne Taule


12:15 – 13:00

De vanskelige valgene ved tidspress, usikkerhet og ressursmangel
– Ingrid Miljeteig


13:00 – 14:00

Lunsj


14:00 – 15:00

Paneldebatt: Hvordan organiseres akuttmottakene i forskjellige helseregioner? Har vi endret måten vi tar imot pasientene på?
– Dagfinn Markussen


15:00 – 15:30

Pause


15:30 – 16:00

Samhandling med primærhelsetjenesten
– Lars Erik Laugsand


16:00 – 16:30

Ny spesialitet – veien hit og veien videre
– Dag Jakobsen


19:00 –

Festmiddag
– Marianne Reimers


Tirsdag 11. februar

Program i Konferansesalen

Beredskap

08:30 – 09:30

Bør helse tenke krig? – Helseberedskap når noen vil oss vondt.
– Jan Sommerfelt-Pettersen


09:30 – 10:00

CBRNE-medisin – fra Ebola til terror!
– Espen Rostrup Nakstad


10:00 – 10:30

Kjemiske hendelser – fra terror til ulykker!
– Knut Erik Hovda


10:30 – 11:20

Pause med demonstrasjon av CBRNE drakt og utendørstelt


11:20 – 11:40

Nasjonalt Antidotlager
– Yvonne Lao


11:40 – 12:00

Strålenukleære hendelser – en innføring
-Jon Magnus Tangen


12:00 – 13:00

Lunsj


13:00 – 13:20

Når uhellet har skjedd – da «alle på Askøy» fikk diaré
– Arild Iversen


13:20 – 13:45

Kollegastøtteordningen på Haukeland
– Thomas Bjørhusdal


13:45 – 14:00

Pause


14:00 – 15:00

Paneldebatt: Triage i akuttmottak: RETTS vs MTS vs SATS
Anja Bjørneboe, Stine Engebretsen, Merete Eide Hernes


15:00 – 15:15

Pause


15:15 – 15:45

Oppsummering fra forskningsdelen
Kristin G-I Mohn
Prisutdeling ved bedømmelseskomité
Øistein Mjelva, Lars Erik Laugsand, Renate Grüner


15:45 – 16:00

Avslutting
– Marianne Reimers


Program i rommet “Mustang”

09:30 – 10:30

Utstilling fra Haukeland: CBRNE demo, drakt mm.


10:30 – 11:20

Pause


11:20 – 12:00

Foredrag Traumemottak
– Thomas Geisner
– Bjørn Christensen


10:30 – 11:20

Pause med demonstrasjon av CBRNE drakt og utendørstelt


Program i rommet “Starfighter” – Forskningsession

13:00 – 03:45

Point-of-care vs. laboratory-based influenza tests and the effects on clinical decision making and patient flow in hospitalized adults

– Elisabeth Fjelltveit
Forskningssession: Poster og artikkelpresentasjon Pasientflyt før og etter innføring av OL i AKMO
– Eirik H. Ofstad

Nytten av akuttleger i utredningen av pasienter med mistenkt dyp venetrombose i underekstremitet
– Lars Petter Bjørnsen


13:45 – 14:00

Pause


14:00 – 15:00

Diagnostic performance of a Novel High-Sensitivity Cardiac Troponin I Assay: The WESTCOR Study

Hilde Tjora
Influenza A/H3N2 cross-reactive antibody responses in health care workers
Nina U. Ertesvaag

Er det sammenheng mellom serumkonsentrasjon og DOAK og hemoglobin hos eldre pasienter?
Trude Mellingsæter