Arrangør

Haukeland Universitetssjukehus, Mottaksklinikken

Mottaksklinkken har 6 einingar, Utgreiingsmottak 1 og 2, Akuttmottak, Korttidspost, Diagnostisk senter og Akuttpost. Det var ca 38 000 pasientar gjennom akuttmottak og nærare 14 000 ØH avdelingsopphald i sengeeiningane i løpet av 2018.

 • Utgreiingsmottaket er eit tilbod til pasientar med behov for tverrfagleg utgreiing ved akutt sjukdom.
 • Kortidsposten er ein observasjonseining for pasientar med avklarte problemstillingar og forventa kort liggetid. 
 • Diagnostisk senter er ein poliklinikk med ansvar for eit diagnostisk pakkeforløp for pasientar med mistanke om alvorleg sjukdom/kreft med usikker organtilhørighet. 
 • I akuttmottak har Mottaksklinikken sine overlegar eit særskild ansvar for primærvurdering/triage samt oppfølging av pasientar med høg hastegrad.

Konferansekomitèen

 • Leiar: Marianne Reimers
 • Anne Taule, Rune Bjørneklett, Heidi Brevik, Eirik Pettersen (AHUS)
 • Paneldebatt: Heidi Brevik
 • CBRNE demonstrasjon: Venke Prytz og Hans Magnus Einen Larsen
 • Forskningsdel: Kristin Greve-Isdahl Mohn, Rune Bjørneklett, Dagfinn Markussen og Ole Martin Steihaug.
 • Promotering: Elin Iversen og Viola Lavesson
 • Nettsider/design: Philipp Aaholm og Jan Stavenes