Føredragshaldarar

Eivind Hansen

Administrerande direktør for Helse Bergen.

Maaret Castrén

Professor i akuttmedisin ved Karolinska Institutet/Helsingfors Universitet.

Spesialist i anestesi/intensivmedisin.

Lars Erik Laugsand

Assisterende klinikksjef Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital. Ph.D.

Spesialist i akutt- og mottaksmedisin

Anne Taule

Klinikkdirektør for Mottaksklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen.

Spesialist i radiologi.

Pål Iden

Direktør, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM).

Spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin

Dag Jacobsen

Avdelingsleder akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Professor/Ph.d.

Spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og hjertesykdommer. 

Jan Sommerfelt-Pettersen

Kontreadmiral (p) og pensjonert sjef for Forsvarets sanitet. Spesialrådgiver, Norsk senter for Maritim- og Dykkemedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Spesialist i samfunnsmedisin.

Knut Erik Hovda

Overlege, PhD, akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål.

Spesialist i indremedisin, med doktorgrad i klinisk toksikologi.

Yvonne Lao

Klinisk farmasøyt PhD-student Sykehusapotekene i Oslo CBRNE-senteret Akuttmedisinsk avdeling, OUS

Arild Iversen

Smittevernlege Askøy kommune. Allmennlege og LiS samfunnsmedisin/allmennmedisin.

Ingrid Miljeteig

Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen

Tomas Bjørhusdal

Spesialsjukepleiar, Mottaksklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen.

Kristin Greve-Isdahl Mohn

Overlege/PhD, Mottaksklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen. Spesialist i akutt- og mottaksmedisin og infeksjonssjukdomar.

Espen Rostrup Nakstad

Overlege/PhD, CBRNE-senteret, Oslo universitetssykehus. Jurist og spesialist i indremedisin, samt lungesykdommer.

Jon-Magnus Tangen

Overlege/PhD, CBRNE-senteret, Oslo universitetssykehus. Spesialist i blodsjukdomar.