Forskning

13:00 – 13:45 Rom: Starfighter

· Pasientflyt før og etter innføring av OL i AKMO
– Eirik H. Ofstad

· Nytten av akuttleger i utredningen av pasienter med mistenkt dyp venetrombose i underekstremitet
– Lars Petter Bjørnsen

· Point-of-care vs. laboratory-based influenza tests and the effects on clinical decision making and patient flow in hospitalized adults
– Elisabeth Fjelltveit

14:00 – 15:00 Rom: Starfighter

· Diagnostic performance of a Novel High-Sensitivity Cardiac Troponin I Assay: The WESTCOR Study
– Hilde Tjora

· Influenza A/H3N2 cross-reactive antibody responses in health care workers
– Nina U. Ertesvaag

· Er det sammenheng mellom serumkonsentrasjon og DOAK og hemoglobin hos eldre pasienter?
– Trude Mellingsæter